Over fw_admin

Ritueelbegeleider van het jaar 2015

Op 28 maart 2015 werd ik uitgeroepen tot Ritueelbegeleider van het jaar 2015. De Landelijke Beroepsvereninging van Ritueelbegeleiders verstuurde onderstaand persbericht:

Limburgse zet het vak toegewijd op de kaart

LEUSDEN – De leden van de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiders (LBvR) hebben Lucie Geurts-Saris  uitgeroepen tot Ritueelbegeleider van het jaar. Lucies collega’s roemen de ritueelbegeleider uit de regio Venlo onder meer omdat ze het vak betrokken en creatief op de kaart zet.

“Lucie heeft met de wijze waarop ze het beroep uitoefent, zichtbaar gemaakt wat de toegevoegde waarde van ritueelbegeleiding is. Ze wordt veel ingezet en doet haar werk met heel haar wezen. Daarnaast zet ze op verschillende creatieve manieren het vak op de kaart.”, zo luidt het verkiezingsrapport. De uitroeping vond plaats tijdens de jaarvergadering van de LBvR in het Utrechtse Leusden op zaterdag 28 maart.

Zelf zegt zij: “Ik ben blij dat mijn collega’s me deze waardering geven. Nog belangrijker vind ik dat mensen weten dat er ritueelbegeleiders bestaan; dat zij zelf kunnen kiezen wie hen begeleidt bij het vormgeven van hun afscheid of dat van een dierbare.”  Maar de meest waardevolle waardering krijg ik van de nabestaanden. Woorden als: “Door jouw vertrouwen en rust was ik in staat zelf te spreken bij de uitvaart van mijn moeder.” “Met tranen in de ogen heb ik de teksten gelezen. Het leek wel of je hem persoonlijk kende.” of “Nu, maanden na de uitvaart, krijg ik nog steeds complimenten.” maken dat ik dit schijnbaar treurig vak met zoveel liefde en plezier doe.

Iris van Noorden uit Susteren (ook Limburg) kreeg van de leden een eervolle tweede plaats toebedeeld. Dit is onder meer omdat ze als ritueelbegeleider betekenis geeft aan ceremonies door symboliek en daar op een heel eigen manier mee omgaat. Zij heeft professionaliteit maar straalt tegelijk op een bescheiden manier veel passie en energie uit.

Achtergrond

Lucie Geurts heeft in Horst haar praktijk Adiuto Ritueelbegeleiding. Zij heeft na haar studie psychologie zich toegelegd op ritueelbegeleiding. Op dit moment studeert ze theologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven. In deze studie is veel aandacht voor zingevingsvragen. Vragen die vooral rondom een overlijden naar boven komen.

Iris van Noordens heeft een praktijk in Susteren. Afkomstig uit de techniek heeft ze een bewuste stap gemaakt naar de uitvaartzorg en zich daarna verdiept door de specialisatie in ritueelbegeleiding met de opleiding van Het Moment.

Bekendheid en status

De LBvR is een landelijke organisatie van en voor professionele ritueelbegeleiders. De vereniging wil vanuit samenwerking en verwantschap het beroep ritueel begeleiden bij afscheid landelijke bekendheid en status geven.

Een ritueelbegeleider begeleidt mensen rondom de sleutelmomenten in hun leven zoals geboorte, huwelijk en sterven. De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders richt zich voornamelijk op ritueelbegeleiden bij uitvaart.

 

bron: Hallo Horst aan de Maas

Rituelen rondom afscheid

Rond allerzielen en allerheiligen bezoeken veel mensen het graf van overleden familieleden of vrienden. Het is een oud ritueel dat mensen in ere houden. Wellicht denkt u nu: “ik doe niet aan rituelen”, maar klopt dit wel?

“Het leven staat bol van rituelen. Mensen gebruiken rituelen vaak zonder dat ze dat in de gaten hebben. Denk bij voorbeeld aan het verhaaltje voor het slapen gaan, de manier waarop mensen hun partner groeten die naar zijn of haar werk gaat of het vaste rondje met de hond.” Aan het woord is psycholoog en ritueel begeleider, Lucie Geurts uit Horst.

“Rituelen geven houvast en structuur. Door rituelen weten mensen ‘hoe het hoort’, hoe ze iemand groeten, hoe ze afscheid moeten nemen. Dit geeft een gevoel van veiligheid en meer zekerheid in lastige situaties. Vaak ook markeren rituelen een overgang, een belangrijk punt in het leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van geboortekaartjes, een huwelijkssluiting of een begrafenis.”

Juist rondom een sterfgeval zijn rituelen van belang, zegt Lucie Geurts. De dood is immers ongrijpbaar, mysterieus. Rituelen maken dat het afscheid en de dood beter te bevatten zijn, bieden duidelijkheid. De rituelen rondom een sterfgeval zijn echter niet overal gelijk. In verschillende culturen zien we uiteenlopende rituelen. Maar ook in Horst aan de Maas nemen mensen allemaal op hun eigen manier afscheid. “Veel mensen vinden troost in een afscheid vanuit de kerk. De oude vertrouwde rituelen die plaatsvinden in de avondwake en de begrafenis mis, ook wel requiemmis genoemd, zijn bij velen goed bekend. De requiemmis is met de tijd meegegaan en is niet meer de traditionele requiemmis, waar overigens wel voor gekozen kan worden.”

Mensen die geen blnding hebben met de kerk, nemen afscheid vanuit een niet kerkelijke ruimte. Zij staan voor de uitdaging om zelf een passende dienst samen te stellen.

“Ook zij wensen immers een respectvol en passend afscheid van de overledene. Zij maken echter geen gebruik van de structuur die een kerkelijk afscheid bledt. Wel is er een grote behoefte aan rituelen en symbolen. Vaak kiezen mensen er voor vertrouwde symbolen te gebruiken, zoals het ontsteken van kaarsen. Soms kiest men ook voor symbolen of rituelen die ‘nieuw’ zijn: het plaatsen van een speciaal voorwerp bij of op de kist, een bloemengroet of een powerpointpresentatie”, aldus Lucie Geurts.

 

bron: Hallo Horst aan de Maas

Adiuto Ritueelbegeleiding

Activiteiten

Adiuto Ritueelbegeleiding is een eenmanszaak. Adiuto ondersteunt families bij het vormgeven van een passende afscheidsviering. Wanneer een familielid of vriend is gestorven is het van groot belang om op een passende manier afscheid te nemen. Dit is een eerste stap in de rouwverwerking. Adiuto Ritueelbegeleiding neemt alle tijd om samen met de nabestaanden een dienst vorm te geven die past bij henzelf en bij de overledene. De wensen van de nabestaanden staan hierbij centraal. Wanneer nabestaanden het prettig vinden, helpt Adiuto Ritueelbegeleiding ook bij de tekst voor op het gedachtenisprentje.

Doelgroep

Meestal komen nabestaanden met Adiuto in contact door bemiddeling via een uitvaartondernemer. Rechtstreeks contact opnemen mag natuurlijk ook.

Onderscheidend vermogen

Adiuto Ritueelbegeleding heeft een persoonlijke insteek. Iedere afscheidsviering is maatwerk, afgestemd op de familie die afscheid neemt. Indien gewenst kan door Adiuto Ritueelbegeleiding een afscheidsplechtigheid ook in het Horster dialect verzorgd worden.

bron: Hallo Horst aan de Maas