Het is handig mij te bellen voordat locatie en tijd vaststaan. In overleg is er dan veel mogelijk.

Eerste stappen

Eerste stappen

In januari ben ik begonnen als Ritueelbegeleider. Daarvoor werkte ik als Arbeids- en organisatiepsycholoog. Het mooiste aan dit werk vond ik het spreken met mensen en het lijnen aanbrengen in de verhalen die zij me vertelden.
Dit is ook precies wat me aanspreekt in ritueelbegeleiding: samen met nabestaanden een lijn aanbrengen in het levensverhaal van diegene die gestorven is. Dit doen we in woord, gebaar en muziek.
In maart mocht ik mijn eerste diensten samenstellen. Uiteraard was dit erg spannend. Het voelde voor mij echter als thuiskomen. Op een heel ontspannen en natuurlijke manier voerde ik de gesprekken met de families. Hierdoor krijg ik voldoende informatie om de plechtigheid vorm te geven en op een mooie manier vorm te geven aan het verhaal van het leven van de overledene.
Het geeft veel voldoening wanneer het lukt om dat lied in te kunnen passen dat gezongen wordt door de zwager van de gestorvene. Het voelt goed om, samen met de familie van rouwbrief, dienst en gedachtenisprentje een geheel te kunnen maken.
Het worden passende diensten waarin teksten, muziek en symbolische gebaren op elkaar aansluiten. Blij was ik met de reacties van de families achteraf. Ze waren blij dat er iemand was geweest om het overzicht te houden. Ze vonden mijn manier van werken prettig. Ze vonden het fijn dat er iemand met verstand van zaken bij betrokken was geweest.
Met eerste stappen in de ritueelbegeleiding zijn gezet. Dit smaakt naar meer…